VERHUURVOORWAARDEN UCHAWI WA AFRIKA

ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN:

Wanneer u vakantiewoning Uchawi wa Afrika boekt, gaat u akkoord met onderstaande huurvoorwaarden. Neem deze daarom zorgvuldig door voor u boekt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de woning Uchawi wa Afrika, 3641 Soenie street, 1340 Marloth Park, South Africa.

Er kan alleen van deze huurvoorwaarden worden afgeweken wanneer de eigenaar hier voorafgaand en schriftelijk mee heeft ingestemd. Deze schriftelijke instemming wordt als en indien vermeld op de boekingsbevestiging. De huurder kan in geen geval aanspraak maken op toepassing van eventuele eigen voorwaarden.

 1. BOEKEN 
  1. Boeken kan telefonisch of via internet. Deze manieren van boeken zijn bindend. Bij het vastleggen van een boeking zijn de algemene voorwaarden van kracht. De opdrachtgever van deze boeking is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boeking en de huurvoorwaarden.
  2. Er zijn geen extra boekingskosten, omdat men rechtstreeks met de eigenaar handelt.
  3. Boekingsopdracht en betalingen
   1. Iedere boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging. Deze wordt per e-mail verzonden.
   2. Binnen 7 dagen na verzending van de boekingsbevestiging dient een aanbetaling van 50% van de huursom gedaan te zijn. Het restant van de huursom en een borg van € 150,- dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij een boeking binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode dient de volledige huursom + borg gelijk betaald te worden.
   3. Bij niet-tijdige betaling van aanbetaling of volledige huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. De annuleringsvoorwaarden beschreven in artikel 2.2.c zijn dan van kracht. De borg wordt volledig teruggestort in geval van annulering.

 

 1. ANNULERINGSVOORWAARDEN
  1. Bedenktijd
   1. Iedere boeking kan binnen 7 dagen, gerekend vanaf de bevestigingsdatum, kosteloos geannuleerd worden. Dit kan uitsluitend schriftelijk/ per e-mail.
   2. Bij annulering na deze 7 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden van kracht.
   3. Bij een reservering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode, is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hier beschreven.
  2. Annulering door huurder
   1. Annuleringen dienen schriftelijk of per e-mail (info@uchawi.co.za) aan de eigenaar te worden doorgegeven. Na ontvangst van de annulering, zendt de eigenaar een annuleringsbevestiging per e-mail.
   2. Bij annulering binnen 7 dagen na boeking is het gestelde in artikel 1a van kracht voor zover de boeking niet heeft plaatsgevonden binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode.
   3. Bij niet of niet-tijdige betaling of annulering na 7 dagen zijn de volgende voorwaarden van toepassing
    • Bij 90 dagen of meer betaalt u 10% van de totale prijs.
    • Bij 60 – 90 dagen betaalt u 25% van de totale prijs.
    • Bij 30 – 60 dagen betaalt u 50% van de totale prijs.
    • Bij 15 – 30 dagen betaalt u 75% van de totale prijs.
    • Bij 0 – 15 dagen bent u het volledige bedrag (100%) verschuldigd.
   4. In geval van annuleren is de eigenaar gerechtigd de woning opnieuw aan te bieden voor verhuur dan wel te verhuren.
   5. Indien de huurder de vakantiewoning voor het einde van de huurperiode verlaat, vindt er geen restitutie van huurgelden plaats.
  1. Annulering door de eigenaar

Indien omstandigheden (brand, overstroming, vandalisme, politiek geweld, (burger)oorlog of andere maatschappelijke onrust) de eigenaar dwingen tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning, zal de huurder hier onmiddellijk van in kennis gesteld worden door de eigenaar en wordt het reeds betaalde bedrag per omgaande teruggestort

 1. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Aansprakelijkheid van de huurder
   1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
   2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem, medehuurders of eventuele bezoekers wordt veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd wordt. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
   3. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn een onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
   4. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen geluidsoverlast veroorzaakt voor de omwonenden. Bij inbreuk worden alle personen, zonder waarschuwing vooraf, zonder teruggave van huurgelden uit de vakantiewoning gezet.
   5. De huurder is aansprakelijk voor elk zelf aangestoken vuur bij de vakantiewoning. Er dient te allen tijde toezicht te zijn bij elk vuur, totdat dit volledig gedoofd is. Let hierbij op gloed bij wind.
   6. Iedere huurder stemt ermee in dat hij volledig uit vrije wil deze accommodatie gebruikt en vrijwillig deelneemt aan alle activiteiten die in en rondom het huis worden ondernomen (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot: de interactie met de rondlopende dieren en het zwembad), inclusief het gebruik van alle faciliteiten en uitrusting.
   7. Iedere huurder accepteert het risico op verwonding, ziekte, beschadiging of enige andere schade aan mens of bezittingen die uit dit gebruik maken of deelname voort kunnen komen.
   8. Voor de interpretatie en handhaving van deze huisregels komt de huurder overeen dat deze onderworpen is aan de regels en wetten van Marloth Park, daarbij afziende van enige andere jurisdictie die nu of later van toepassing kan zijn.
   9. De huurder staat ervoor in dat Uchawi wa Afrika, zijn eigenaren en hun vertegenwoordigers niet verantwoordelijk zal zijn voor enige verwonding of beschadiging of enige andere geleden schade.
  1. Aansprakelijkheid van de eigenaar

De eigenaar is niet aansprakelijk voor enig verlies of enig andere claim van zijn huurder, inzake (niet limitatief) het volgende:

   1. aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, dood, ongeluk, verlies of diefstal of beschadiging van voorwerpen, verlies van mentale of motorische vaardigheden, of ander ongemak.
   2. enige vertraging of verandering in (reis)schema’s of vluchten door iemand als gevolg van enige bewuste of onbewuste actie of nalatigheid.
   3. monetaire crisis, arbeidsomstandigheden, economische veranderingen, mechanisch onderhoud of problemen bij bouwwerkzaamheden, geluid of afwijkende klimaatomstandigheden, lokale wet- en regelgeving of enige andere onverwachte omstandigheid.
   4. additionele uitgaven als gevolg van vertraging of wijzigingen bij vliegtuigmaatschappijen of andere transportondernemingen, gemiste aansluitende vluchten, vervangende accommodatie, staking van dienstverlening, annulering van tickets, ziekte, staking, oorlog, quarantaine, zakkenrollerij, monetaire crisis, politieke of sociale onrust, ziektes of enige andere gebeurtenis buiten zijn invloedsfeer.
 1. MAXIMAAL AANTAL PERSONEN
  1. In de huisbeschrijving staat het maximaal aantal personen vermeld dat in dit vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal, in dit geval 8 personen, mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd, zonder aanspraak op teruggave van de betaalde huursom.
  2. Kinderen jonger dan 1 jaar worden niet als volwaardig persoon geteld, doch dienen wel op voorhand te worden gemeld.
  3. Indien er, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen (>8) in de vakantiewoning verblijven, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon. Deze wordt ingehouden op de borg.
 1. EINDE VERBLIJF

Aan het einde van het verblijf dient de vakantiewoning netjes te worden achtergelaten. Dit houdt in:

  1. De woning is opgeruimd, alles staat op zijn plaats.
  2. De buitenstoelen staan ingeklapt binnen en de kussens van de loungeset liggen op de banken in het huis.
  3. De schone vaat staat terug in de kasten.
  4. De vakantiewoning is bezemschoon.
  5. Als u nog voedsel of andere producten over hebt, die u wilt achterlaten voor de schoonmaaksters, leg dit dan in de koelkast. Er wordt nl. niet altijd dezelfde dag nog schoongemaakt.
  6. De vuilnisbakken zijn allemaal leeg en het afval wordt meegenomen naar de poort waar u Marloth Park verlaat.
  7. Alle ramen en deuren zijn afgesloten, alle verlichting en airco’s zijn uit.
  8. Vertrektijd: elke dag tot 10.00 uur.
 1. BORG

De vakantiewoning heeft waardevolle spullen/ apparatuur en de borg dient om eventuele ongelukjes of beschadigingen te vergoeden. Met betrekking tot de borg gelden de volgende punten:

  1. Klachten over de inventaris en bestaande schade worden tot 3 uur na aankomst aanvaard. Deze dient men te melden bij de caretaker.
  2. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het schoonmaken. Op dat moment kan de caretaker schade, verlies of breuk vaststellen.
  3. Wanneer de vakantiewoning in goede orde is achtergelaten en er geen schade, verlies of breuk is geconstateerd, wordt de borg ten laatste 3 weken na het verblijf geretourneerd. Bedraagt de schade of verlies meer dan de borg, dan is de huurder verplicht de aanvullende betaling binnen 7 dagen na berichtgeving over te maken.
  4. Een conflict over schade of verlies is een conflict tussen huurder en eigenaar. De eigenaar beslist over de borg.
  5. Gemaakte schade of verlies dient gemeld te worden bij de caretaker. Het is raadzaam gebroken stukken te bewaren en deze aan de caretaker te laten zien. Zo kan zij vaststellen waar het over gaat en voorkomt het misverstanden of discussies.

Terug naar boven

HUISREGELS UCHAWI WA AFRIKA

Algemene regels:

 • Aankomst vanaf 14.00 uur en vertrek vóór 10.00 uur.
 • De vooraf betaalde borgsom wordt na controle van het huis en met eventuele aftrek van schade ten laatste na 3 weken teruggestort. In geval van beschadigde/ vermiste/ kapotte inventaris, vragen we u hier melding van te maken.
 • Ons huis is zowel binnen als buiten volledig rookvrij.
 • Als u het huis verlaat, hoe kort ook, zorg dan dat alle ramen en deuren gesloten zijn en het alarm is ingeschakeld.
 • Graag bij vertrek ons huis achterlaten zoals het is aangetroffen: netjes en opgeruimd.

Binnen:

 • Sluit alle ramen en deuren goed wanneer u weggaat en schakel het alarm volledig in. Vergeet dit nooit!!
 • Wanneer u (vooral) achter op het terras bent, zorg dan dat de ramen en deuren aan de voorkant van het huis gesloten zijn. Bavianen en andere apen komen anders gemakkelijk binnen. Alleen de ramen in de buitenste slaapkamers, die voorzien zijn van een stalen hor met slot, kunt u open laten wanneer u thuis bent. Wel de hor op slot doen!
 • Als u naar bed gaat, schakelt u het alarm altijd in met de ‘stay home’ knop. Alle schuifdeuren dienen dan gesloten te zijn. Bij de ‘nachtbeveiliging’ kunnen de kleine ramen in de slaapkamers open blijven indien u dit wenst. U kunt door het huis lopen zonder dat het alarm afgaat.
 • In Afrika is water schaars. Ga hier verstandig mee om en verspil geen water.
 • Laat de airco’s niet de hele dag draaien. Een uur voor het slapen gaan aanzetten, is voldoende voor een koele slaapkamer.
 • Bewoners en andere gasten stellen prijs op rust; let op het volume van tv en muziek, zeker wanneer de schuifpuien open staan.
 • Het huis wordt 1x per week of na uw vertrek schoongemaakt. Wilt u dat dit vaker gebeurt, neem dan contact met Adele op. De kosten voor het extra schoonmaken zijn voor eigen rekening (prijs op aanvraag).
 • Het is niet toegestaan de matrassen van de bedden te halen of ze anders te gebruiken dan om op te slapen.
 • Handdoeken mogen niet uit het huis worden meegenomen. Gebruik bij het zwembad uw eigen handdoek of de verstrekte badlakens. Wit u extra schone handdoeken tijdens uw verblijf, dan wordt er R30 per handdoek berekend. Neem contact met Adele op en zij zorgt ervoor dat er schone handdoeken komen. Indien u langer dan een week blijft, krijgt u schone handdoeken wanneer het huis wordt schoongemaakt.
 • Het huis is aangesloten op een septic tank.Spoel daarom geen vreemde voorwerpen door.
 • Het gehele huis is ROOKVRIJ. Ook buiten op de patio.
 • Als u bij uw vertrek nog voedsel of andere producten over hebt, die u wilt achterlaten voor de schoonmaaksters, leg deze dan in de koelkast. Er wordt nl. niet altijd dezelfde dag nog schoongemaakt.
 • Wanneer de vuilniszak vol is, deze graag meenemen naar de poort waar u Marloth Park uit gaat. Laat geen volle vuilniszakken buiten staan. Hier komen dieren en ongedierte op af.
 • Bij uw vertrek graag alle vuilnisbakken legen en het afval meenemen naar de poort waar u Marloth Park verlaat.

Buiten:

 • Het is verboden glaswerk mee het zwembad in te nemen. Wees ook voorzichtig met glaswerk rondom het zwembad.
 • Kinderen mogen uitsluitend onder toezicht van een volwassene in het zwembad.
 • Niet duiken in het zwembad.
 • Laat geen voedsel buiten liggen als u niet in de buurt bent. Bavianen en andere apen zijn snel en grijpgraag om zo op een gemakkelijke manier aan voedsel te komen.
 • U heeft een sleutel van het hek van de binnentuin. U kunt deze bijvoorbeeld gebruiken om gehuurde fietsen veilig neer te zetten of een baal lusern op te slaan. Hier staan ook bezems en een emmer.
 • Wees voorzichtig met vuur, Marloth Park is erg droog!! Een open vuur mag alleen in de boma gemaakt worden. Bij (harde) wind mag er GEEN vuur gemaakt worden in de boma i.v.m. brandgevaar. Uiteraard kunt u wel vuur aanmaken in de braai. Bij elk zelfgemaakt vuur dient altijd iemand aanwezig te zijn, totdat het vuur volledig gedoofd is. Het vuur in de boma kan eventueel met zand gedoofd worden.
 • De dieren die rondom het huis lopen, mogen gevoerd worden met de brokken of hooi (lusern), die te koop zijn in de winkelcentra van Marloth Park. Voor uw eigen veiligheid en die van de dieren is het raadzaam om alleen vanaf het deck te voeren. Was na het voeren goed uw handen met water en zeep omdat de dieren in Marloth Park tuberculose hebben en nog andere ziekten bij zich kunnen dragen.
 • Leg ’s avonds wat schijfjes banaan op de reling of in de boom; grote kans dat de bushbabies ze komen opeten!

ALGEMENE REGELS MARLOTH PARK

Verkeer:

 • De maximumsnelheid in het park is 20 km per uur. Alleen op de Olifants (geasfalteerde weg) mag u 50 km per uur.
 • De dieren hebben altijd en overal voorrang in het park. Pas op, want ze steken ineens over!

Natuur en dieren:

 • Het verwijderen van planten en bomen is verboden.
 • De dieren in het resort mogen enkel gevoerd worden met de brokken of lusern dat te koop is in Marlothi Centre of het Bush Centre. De apen, bavianen en wrattenzwijnen niet voeren a.u.b.!! Zij worden brutaal en agressief. Wel mogen ’s avonds evt. stukjes banaan neergelegd worden voor de Bushbabies.
 • Fokken met vogels en dieren is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het is verboden te wandelen, rijden of fietsen in het parkland. Het parkland is voor het grazen van de dieren. Uchawi wa Afrika grenst aan het parkland, dus kijk uit waar u loopt.
 • Het is verboden op dieren te jagen of te schieten. Dit is een ernstig misdrijf en wordt dan ook als zodanig bestraft.

Algemene regels:

 • Maak geen troep en laat nergens afval achter.
 • Tussen 18.00 u en 6.00 uur is wandelen en fietsen verboden. In Marloth Park leven katachtigen en ook de hyena’s komen regelmatig ’s avonds uit het Kruger Park.
 • Vuur maken is verboden. Dit mag enkel in de boma of barbecue.
 • Hout sprokkelen is verboden. Afgebroken takken zijn compost en moeten blijven liggen waar ze gevallen zijn. Hout voor de barbecue of boma-vuur is te koop bij de ingang van het park of in de winkelcentra.
 • Spotlights zijn verboden. Er zijn veiligere alternatieven om dieren in de nacht te kunnen zien.
 • Vuurwerk (en ook crackers) is verboden.
 • Quad bikes zijn niet toegestaan.
 • Drones zijn verboden.
 • Er mag niet gekampeerd worden bij de huizen, enkel op de campings.
 • Harde muziek en feestjes zijn niet toegestaan. Heb respect voor de bush en de rust!

Terug naar boven

HET AVONTUUR BEGINT BIJ UCHAWI